Pasen in Tubmanburg

2 april 2016 - Tubmanburg, Liberia

Pasen in Tubmanburg

Deze foto werd gemaakt op 2 april 2016 in Tubmanburg, Liberia.