recycled plastic

2 oktober 2016 - Tubmanburg, Liberia

recycled plastic

Deze foto werd gemaakt op 2 oktober 2016 in Tubmanburg, Liberia.