Recycle waste in Tubmanburg

6 mei 2016 - Tubmanburg, Liberia

Recycle waste in Tubmanburg

Deze foto werd gemaakt op 6 mei 2016 in Tubmanburg, Liberia.