Mommaluv vrouwen

2 oktober 2016 - Tubmanburg, Liberia

Mommaluv vrouwen

Deze foto werd gemaakt op 2 oktober 2016 in Tubmanburg, Liberia.